LGU Baler on Twitter

LGU Baler on Facebook

FULL TRANSCRIPT: Ulat sa Bayan ng Punong Bayan Nelianto C. Bihasa

ULAT SA BAYAN(State of the Municipality Address) NG PUNONG BAYAN NELIANTO C. BIHASA Sa Kagalanggalang na Sangguniang Bayan, sa pamumuno

SOMA 2016_3