LGU Baler on Twitter

LGU Baler on Facebook

FULL TRANSCRIPT: Ulat sa Bayan ng Punong Bayan Nelianto C. Bihasa

ULAT SA BAYAN(State of the Municipality Address) NG PUNONG BAYAN NELIANTO C. BIHASA Sa Kagalanggalang na Sangguniang Bayan, sa pamumuno